Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Kampkok. Enkel noodzakelijke data wordt verwerkt.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen via de vermelde contactgegevens.


Algemene privacyverklaring

Waarborgen Privacy

Kampkok.be hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteerd uw privacy.

In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparate informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kampkok houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt mee dat wij:

  • de persoonsgegevens van leden verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.
  • de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
  • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van leden.
  • passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging vaan de persoonsgegevens te waarborgen.
  • geen ersoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze andere doeleinden.
  • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Toestemming

Kampkok verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

  • Ter identificatie - Uitvoering overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
  • Contactgegevens: mailadres(sen)

Door de informatie en de diensten op www.kampkok.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Kampkok en specifiek www.kampkok.be, kun u ons benaderen via e-mail.Ons e-mailadres is info @kampkok.be.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacybescherming: gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Monitoren gedrag bezoeker

www.kampkok.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

www.kampkok.be plaatst cookies bij bezoekers. De essentiële en functionele cookies worden gebruikt ter ondersteuning van de authenticatie. Deze kunnen niet geweigerd worden. Daarnaast zijn er analytische cookies. Deze worden gebruikt om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Wijziging privacyverklaring

Kampkok kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal aangekondigd worden naar leden via email.